เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำเว็บไซต์

ข้อตกลงเกี่ยวกับการสั่งทำเว็บไซต์
 • ถ้าต้องการแก้ไขงาน หลังจากส่งงานแล้ว คิดค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท ต่อการแก้ไขแต่ละส่วน
 • สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการอัพเดท ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ทั้งลูกค้าใหม่/เก่า ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท/หน้า (A4)
 • หากท่านลูกค้าต้องการ source code ของเว็บไซต์จะต้องเป็นเว็บไซต์ ประเภท สั่งเขียนระบบเว็บไซต์ใหม่ เท่านั้น
 • ท่านลูกค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางด้านรูปภาพ ข้อมูล และอื่นๆ บนเว็บไซต์ของท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ ยกเลิก ระงับการให้บริการ ได้ทันที โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถคืนค่าบริการแก่ท่านลูกค้าได้ ในทุกกรณี
 • หลังจากทีมงานได้ส่งงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการได้มีการเข้าสู่ระบบหลังร้านเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของท่าน หากข้อมูลที่ทีมงานได้เคยจัดทำไว้ให้ สูญหาย โดยที่ท่านลูกค้าทำการใดๆ หรือเผลอ พลั้งพลาด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆ เนื่องจากทางเราก็มิได้สำรองข้อมูลไว้
เงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการ
 • เงื่อนไขข้อตกลงต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท บอส คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในที่นี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับท่านลูกค้า ในที่นี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลตามกฎหมายทันทีหลังจากผู้ใช้บริการลงนาม ในสัญญาฉบับนี้และถือว่า ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้
 • ห้ามลูกค้าเผยแพร่ จัดทำ หรือมีสื่อลามกอนาจาร (Adult Content) บน Server หรือ Web Hosting โดยเด็ดขาด
 • ห้ามเผยแพร่ พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 • ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม ทั้งข้อมูลประเภทที่ให้บริการ pirate software, crack, hack, รวมทั้งบริการให้ที่ให้อัปโหลด หรือดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ที่มีผลกับระบบโดยรวม หรือใช้บริการของไปในการโจมตีเครือข่ายอื่นหรือเครื่องแม่ข่ายอื่น เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning port probing เป็นต้น สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย หากลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ แล้วก่อให้เกิดคดีความใดๆ กับผู้อื่น ทางบริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และบริการของท่านจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด
 • สำหรับท่านที่ใช้บริการโดเมนเนม และไม่ต่ออายุโดเมนของท่านในระยะเวลาที่กำหนด และทำให้โดเมน ดังกล่าวตกเป็นของผู้อื่น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • สำหรับท่านที่ใช้บริการ Web Hosting ต้องมั่นตรวจสอบโควตาพื้นที่หรือแบนวิธของแพ็จเกจท่านอยู่เสมอ หากเกินที่กำหนดไว้ ระบบอาจระงับการให้บริการชั่วคราวอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าท่านใดที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงข้างต้นนี้ ทางบริษัทสามารถ ยกเลิก ระงับการให้บริการได้ทันที โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการแก่ท่านในทุกกรณี