ราคาค่าบริการสั่งทำเว็บไซต์ Package ต่างๆ

Business Plan16,000 บาท

 • เหมาะกับประเภทธุรกิจประเภทบริษัท องค์กร ต่างๆ เช่น
  เว็บบริษัท , เว็บไซต์ขายสินค้า มีระบบซื้อขายผ่านหน้าเว็บ , เว็บประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • ฟรี อัพเดทข้อมูลให้ 2 เดือน
 • ฟรี Domainname
 • ฟรี พื้นที่โฮสติ้ง 1 GB
 • ฟรี อีเมล์ เช่น info@yourdomain.com (Forward mail)
 • ปีถัดไปชำระ 2,996 บาท

Education Plan22,000 บาท

 • เหมาะกับประเภทหน่วยงานราชการ องค์กร สถานศึกษา โรงเรียน
  เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ
 • ฟรี Domainname
 • ฟรี พื้นที่โฮสติ้ง 1 GB
 • ฟรี อีเมล์ เช่น info@yourdomain.com (Forward mail)
 • ปีถัดไปชำระ 2,996 บาท

Advanced Plan44,000+ บาท

 • เหมาะกับประเภทเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเยอะ หลายหน้า
  เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเยอะ (เว็บบริษัท เว็บหน่วยงาน องค์กร เว็บประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
 • ฟรี Domainname
 • ฟรี พื้นที่โฮสติ้ง 1 GB
 • ฟรี อีเมล์ เช่น info@yourdomain.com (Forward mail)
 • ปีถัดไปชำระ 2,996 บาท

ราคาค่าบริการโฮสติ้ง

Package

รายละเอียด

ราคา/ปี

linux-Starter

จำนวนพื้นที่ 1,000 MB 1,707.72 บาท
จำนวน Data Transfer 100 GB
จำนวน Database (MsSQL,MySQL) 5 DB

linux-Business

จำนวนพื้นที่ 2,500 MB 3,415.44 บาท
จำนวน Data Transfer 250 GB
จำนวน Database (MsSQL,MySQL) 10 DB

linux-Advanced

จำนวนพื้นที่ 3,000 MB 4,879.20 บาท
จำนวน Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวน Database (MsSQL,MySQL) 20 DB

ราคาค่าบริการโดเมนเนม

โดเมน

1 ปี

2 ปี

5 ปี

10 ปี

.com, .net, .org
เช่น yourname.com
374.50 บาท

727.60 บาท
1,712 บาท
3,210 บาท
.co.th
เช่น yourname.co.th
984.40 บาท

1,870.36 บาท
4,675.90 บาท
9351.80 บาท

ราคาค่าบริการอีเมล์โฮสติ้ง

Detail / Plan

Personal

Business

พื้นที่เก็บอีเมล (Inbox Size) 2 GB 10 GB
จำนวนผู้ใช้อีเมลล์ (Account) 1-2 คน 1-20 คน
Real-Time catch-all Email Unlimited Unlimited
ราคา / ปี 1,926.00 บาท
5,778.00 บาท

***หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %